Deutsch – Kosovarisches – Pflegeforum 2022

Theme Builder Layout

O. Wiehle - Präsident

Unter dem Motto „Arbeiten in Deutschland – Engagierte Pflegekräfte aus dem Kosovo für die Bundesrepublik Deutschland“ fand am 15. Oktober 2022 in der Hauptstadt des Kosovo, Prishtina, im Kongresszentrum des Hotels Sirius das zweite Deutsch-Kosovarische Pflegeforum statt.

Mit 13 Ausstellerinnen und Ausstellern waren zahlreiche Ansprechpartner*innen aus der Pflege- und Bildungsbranche vertreten, die die erfreulicherweise unerwartet hohe Anzahl an interessierten Besucherinnen und Besuchern empfangen und beraten konnten. Die über 160 kosovarischen Pflegekräfte stürmten förmlich die Repräsentanten der deutschen Einrichtungen.

Die Vorträge und zahlreichen persönlichen Gespräche fanden eine hohe Resonanz bei den kosovarischen Pflegekräften wie auch bei den Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Unternehmen. Die beteiligten Firmen haben viele Kontakte von Bewerberinnen und Bewerbern für berufliche Tätigkeiten wie auch Ausbildungen in der Pflege aufbauen können. Sie sind davon überzeugt, dass die Zielsetzung des Kongresses deutlich erfüllt wurde.

Die vielen Bewerberinnen und Bewerber wiederum zeigten sich erfreut über die informativen Vorträge zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Einblicke in die berufliche Praxis in deutschen Pflegeeinrichtungen und die sprachlichen Voraussetzungen und Hilfen.

Mit Genugtuung können wir feststellen, dass diese Veranstaltung wiederum erfolgreich in den Augen aller Beteiligten ohne Probleme realisiert werden konnte; sie wird deshalb auch im Oktober 2023 (Termin folgt) stattfinden.

Vergleichbare Kongresse wird es 2023 auch in der Hauptstadt Albaniens (Tirana) und in der Hauptstadt der Republik Moldau (Chișinău) geben.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Albanische Fassung:

Me moton „Punoni në Gjermani – Infermierë të angazhuar nga Kosova për Republikën Federale të Gjermanisëmë 15. tetor 2022 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, në qendrën e kongreseve të hotelit Sirius, u zhvillua forumi i II-të Gjermano-Kosovar i Infermierisë.

Me 13 ndërmarrje të ekspozuara në këtë takim janë prezantuar një sërë partnerësh nga sektori i infermierisë dhe i arsimit, të cilët kanë pritur dhe këshilluar një numër papritur të madh të interesuarish. Mbi 160 Infermierë të kualifikuar me entuziazëm jashtëzakonisht të madh kanë kaluar stendë më stendë, duke u njohur me përfaqësuesit e ndërmarrjeve gjermane.

Prezantimet dhe bisedat personale pa fund patën një resonancë të lartë tek infermierët kosovarë, gjithashtu edhe tek përfaqësuesit e kompanive gjermane. Firmat, që morën pjesë, patën mundësi të ndërtonin një mori kontaktesh me aplikuesit vendorë për veprimtari profesionale, por edhe për kualifikim profesional në fushën e infermierisë, duke qenë të bindur se objektivi i kongresit u realizua shumë qartë.

Aplikuesit pjesëmarrës u treguan shumë të kënaqur për prezantimet dhe leksionet informative përkitazi me kushtet e përgjithshme ligjore, me idetë e krijuara mbi praktikat profesionale tek ndërmarrjet gjermane të kujdesit shëndetësor si dhe mbi kushtet e gjuhës dhe format e ndryshme të mbështetjes.

Mund të konstatojmë me kënaqësi, që evenimenti që zhvilluam, doli përseri i suksesshëm dhe pa probleme, dhe atë në këndvështrimin e të gjithë pjesëmarrësve; kjo është arsyeja, që do të zhvillohet përseri në tetor të vitit 2023 (data do të jepet më vonë).

Kongrese të ngjashme në vitit 2023 do të zhvillohen edhe në kryeqytetin e Shqipërisë (Tiranë) dhe në kryeqytetin e Moldavisë (Chișinău).